-0%

యేసు గాయపడిన వైద్యుడు - Yesu Gayapadina Vaidyudu - EVERY DAY WITH JESUS-JESUS, THE WOUNDED HEALER (TELUGU) - ఎవరీ డే విత్ జీసస్-జీసస్, ది వఉండెడ్ హీలేర్ (తెలుగు)

: In stock

Regular price Rs. 99.00

Our lives, because of Jesus, have great meaning. Each of our individual ‘stories’ is taken by God and woven into His great salvation story.

In this issue, Selwyn leads us through the pages of God’s written story, the Bible, where we see a storyline unfolding in which we all play a part.

At times it may seem as though God is not doing anything in our lives; at other times we may feel He is intimately involved. In all circumstances, however, we need to thank God and rely on His faithfulness, knowing that His ways are always good and His stories always end well.

యేసు కారణంగా మన జీవితాలకు గొప్ప అర్ధం ఉంది. మన వ్యక్తిగత ‘కథ’లలో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుని చేత తీసుకోబడింది మరియు అతని గొప్ప మోక్ష కథలో అల్లినది.

ఈ సంచికలో, సెల్విన్ దేవుని వ్రాసిన కథ, బైబిల్ యొక్క పేజీల ద్వారా మనల్ని నడిపించాడు, అక్కడ మనమందరం ఒక పాత్రను పోషించే కథాంశం విప్పడం చూస్తాము.

కొన్నిసార్లు దేవుడు మన జీవితాల్లో ఏమీ చేయడం లేదని అనిపించవచ్చు; ఇతర సమయాల్లో ఆయన సన్నిహితంగా పాల్గొన్నట్లు మనకు అనిపించవచ్చు. అయితే, అన్ని పరిస్థితులలో, మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి మరియు ఆయన విధేయతపై ఆధారపడాలి, ఆయన మార్గాలు ఎల్లప్పుడూ మంచివని మరియు ఆయన కథలు ఎల్లప్పుడూ చక్కగా ముగుస్తాయని తెలుసుకోవాలి.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

యేసు గాయపడిన వైద్యుడు - Yesu Gayapadina Vaidyudu - EVERY DAY WITH JESUS-JESUS, THE WOUNDED HEALER (TELUGU) - ఎవరీ డే విత్ జీసస్-జీసస్, ది వఉండెడ్ హీలేర్ (తెలుగు)

Regular price Rs. 99.00