Sidebar

Malayalam Christian BooksRs. 79.00

EMBRACED BY THE CROSS [MALAYALAM] - കുരിശിനാൽ ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ടു [മ...

Regular price Rs. 79.00
The Cross is the key to all situations as well as to all scripture. By relating the cross to the life of the believer, L. E. Maxwell shows how an understanding of our identification with Christ in His death...
Rs. 129.00

MORE PRECIOUS THAN JEWELS [MALAYALAM] - ആഭരണങ്ങളേക്കാൾ വിലയേറിയത് [...

Regular price Rs. 129.00
With years of rich experience, the author elucidates ?a wise woman who builds.? Based on biblical foundations, she offers a balanced view on a woman?s role and task at home. Though written from a woman?s perspective, the book offers...
Rs. 47.00
Sale -64%

SAVE OUR SISTERS [MALAYALAM] - നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ രക്ഷിക്കൂ [മലയാളം]

Regular price Rs. 47.00 Rs. 129.00
Violence, trafficking and gender discrimination are on the increase for millions of girls and women living in the 21st Century. SOS: Save Our Sisters is a simple but powerful guide to the human rights issues most affecting half our...
Rs. 48.00
Sale -30%

LEADER IN THE MAKING [MALAYALAM] - നിർമ്മാണത്തിലെ നായകൻ [മലയാളം]

Regular price Rs. 48.00 Rs. 69.00
The Bible not only gives us profiles of God?s chosen leaders but also lays down principles that go to make a good leader. Paul Marsh, in this straight forward account, gleans these principles from the Bible to put together...
Rs. 199.00

LEADING WITH LOVE [MALAYALAM] - സ്നേഹത്തോടെ നയിക്കുന്നു [മലയാളം]

Regular price Rs. 199.00
This book provides church leaders and teachers a clear understanding of what the Bible teaches about love. This understanding is essential to you as an individual leader and to the church as a whole. It will Significantly improve your...
Rs. 175.00

IF YOU BITE AND DEVOUR ONE ANOTHER [MALAYALAM] - നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ക...

Regular price Rs. 175.00
The moment Adam and Eve sinned, the peace and unity of paradise was lost. Their sin immediately threw them into conflict?Human conflict is one of the dreadful consequences of sin entering the world. Because of sin, all human relationships...
Rs. 139.00
Sale -30%

WHATS SO AMAZING ABOUT THE CHURCH ? [MALAYALAM] - പള്ളിയെക്കുറിച്ച്...

Regular price Rs. 139.00 Rs. 199.00
പള്ളിയിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം? ആണ്സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള തിരുവെഴുത്തു ഗ്രാഹ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സുസംഘടിതമായ ഒരു വിഭവം;പള്ളി നടീലിനും പള്ളി മാനേജ്‌മെന്റിനുമുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പുസ്തകവും ഗൈഡുംശിഷ്യത്വ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് Whats So Amazing about the Church? is A well-organized resource to elucidate the scriptural...
Rs. 99.00

INEVITABLE CHANGE [MALAYALAM] - അനിവാര്യമായ മാറ്റം [മലയാളം]

Regular price Rs. 99.00
മാറ്റം ലോകത്ത് അനിവാര്യമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പുസ്തകം ചോദ്യത്തിന് വിശദമായി ഉത്തരം നൽകുന്നു. വിഷയം ഗ്രഹിക്കാൻ വായനക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ബൈബിളിലെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളായ ക്രിസ്തു, സഭ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം സംസാരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് സഭയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരാൾ സഭയിലും...
Rs. 99.00

JESUS CHRIST THROUGH THE 66 BOOKS OF THE BIBLE (MALAYALAM) - യേശുക്...

Regular price Rs. 99.00
ബൈബിൾ ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചാണ്. ബൈബിളിലെ 66 പുസ്‌തകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അതുപോലെ ബൈബിളിലെ വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണമറ്റ തരത്തിലും യേശുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ‘സ്കാർലറ്റ് നൂൽ’ അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ഉല്പത്തിയിലൂടെ വെളിപാടിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. യേശുക്രിസ്തു ബൈബിളിലെ 66 പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ (മലയാളം) ഓരോ പുസ്തകത്തിലും അവനെ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തകർച്ച...
Rs. 89.00

YOU ARE MY BELOVED GOD [MALAYALAM] - നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമാണ് ...

Regular price Rs. 89.00
ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം? അവന്റെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വഴി. ദൈവം ആരാണെന്നും ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അവനെ അർത്ഥപൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ഇരുപതോ അതിലധികമോ ദൈവനാമങ്ങളുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള...
Rs. 48.00
Sale -30%

THERE IS DYNAMITE IN LITERATURE [MALAYALAM] - സാഹിത്യത്തിൽ ഡൈനാമൈറ്...

Regular price Rs. 48.00 Rs. 69.00
Having been saved through the ministry of literature, George Verwer often felt guilty for challenging people to distribute literature without telling them how to do it. There is Dynamite in Literature fills the gap. Outlining the power, need, purpose and presentation...
Rs. 62.00
Sale -55%

THE ELIJAH WHO IS TO COME [MALAYALAM] - വരാനിരിക്കുന്ന ഏലിയാ [മലയാളം]

Regular price Rs. 62.00 Rs. 139.00
This is a case against the mediocrity of the Church and a clarion call to return to God. The book is written based on the life and time of Elijah and it deals with the practical issues of day...