-0%

బైబిల్ సర్వే - Bible Survey (Telugu) -

: Unavailable

Regular price Rs. 449.00

Bible Survey is a birdメs-eye view of the entire Bible. The author brings out invaluable truths from the scriptures as he provides a brief introduction and outline of all the 66 books of the Bible. Each book is divided and explored as follows: 1. Introduction 2. Outline 3. Purpose of the Book 4. Significance of the Book 5. References to Jesus Christ in this Book 6. Application of its truth to the present day 7. Godメs grace in this Book It is a unique tool for all believers and Bible College students who want to understand Godメs word in its entirety.

బైబిల్ సర్వే అనేది మొత్తం బైబిల్ యొక్క పక్షి-కంటి వీక్షణ. బైబిల్‌లోని మొత్తం 66 పుస్తకాల క్లుప్తమైన పరిచయం మరియు రూపురేఖలను అందించడం ద్వారా రచయిత లేఖనాల నుండి అమూల్యమైన సత్యాలను బయటకు తీసుకువచ్చారు. ప్రతి పుస్తకం ఈ క్రింది విధంగా విభజించబడింది మరియు అన్వేషించబడింది: 1. పరిచయం 2. రూపురేఖలు 3. పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశ్యం 4. పుస్తకం యొక్క ప్రాముఖ్యత 5. ఈ పుస్తకంలో యేసుక్రీస్తు గురించిన ప్రస్తావనలు 6. నేటికి దాని సత్యాన్ని అన్వయించడం 7. దేవుడుメ ఈ పుస్తకంలోని దయ దేవుని వాక్యాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలనుకునే విశ్వాసులకు మరియు బైబిల్ కళాశాల విద్యార్థులకు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సాధనం.

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  బైబిల్ సర్వే - Bible Survey (Telugu) -

  Regular price Rs. 449.00