-25%

దినచర్య ప్రకాశిని - Dinacharya Prakshini - Prakashini routine Telugu

: In stock

Rs. 150.00 Rs. 200.00

రచయిత: బిల్ఖిస్ షేక్ (Bilquis Sheikh)

గ్రంథ పరిచయం:

దేవునికి నన్ను నేను సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోడం ఎలా? నేనలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నన్ను సంరక్షించే విషయంలో దేవుడు నిజంగా తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చుతాడా?

పై విధంగా ప్రశ్నించుకొనే ప్రతి ఒక్కరికీ సరైన సమాధానాల్ని యిచ్చేదే ‘తండ్రీ అని ఆయనను పిలిచేందుకు నేను సాహసించాను’ అన్న ఈ పుస్తకం.

తన జీవితంలోని రెండు బాటల కూడలివద్ద అలాంటి ప్రశ్నల్ని ఎదుర్కొన్న బిల్ఖిస్ షేక్ అనే ఒక సుసంపన్న కుటుంబానికి చెందిన పాకిస్తానీ ముస్లిమ్ వనిత వాస్తవ గాథే ఈ పుస్తకం. పాకిస్తాన్ మంత్రి అయిన తన భర్తచేత విడిచిపెట్టబడిన తరువాత మనశ్శాంతిని పొందేందుకు ప్రకృతి సౌందర్యాల మధ్య సువిశాలమైన తోటలో కట్టబడిన అత్యంత విలాసవంతమైన ఒక భవంతిలో తన తదుపరి జీవితాన్ని గడిపేందుకు ఆమె నిర్ణయించుకొంటుంది. అయితే తనలోని నిరాశా నిస్పృహలవల్ల ఆమె తీవ్రమైన కృంగుదలకు గురౌతుంది. ఖురాన్ను చదువుతున్నప్పుడు ప్రవక్త అయిన యేసును గూర్చిన అనేక విషయాలను ఆమె తెలుసుకొంటుంది. ఆయనను గురించి యింకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం కొద్దీ బైబిలు పుటల్ని త్రిప్పటం ప్రారంభిస్తుంది. అలా త్రిప్పుతున్నప్పుడు ప్రభువైన యేసును గురించిన అనేక సత్యాలు ఆమె హృదయాన్ని కదిలించి వేస్తాయి.

ఆ తరువాత వచ్చిన వరుస వింత కలలతో ప్రారంభమైన ఆమె అన్వేషణ ఆమె హృదయాన్నీ, మనస్సునూ, ఆత్మనూ కుదిపివేసి చివరిగా ఆమె జీవితాన్నే పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది.

Synopsis:

Bilquis Sheikh, a prominent woman who belonged to the noble Hayat Khattar family of Muslims, penned her life story in the book, “I Dared to Call Him Father”, in 1978. When it was first released, the book was well received by the public and was translated into many languages. It was even made into a study guide in 2003, which marked the 25th anniversary of this autobiography.

Essentially, Sheikh’s life story is a fascinating saga of her unusual journey involving her personal relationship with the Almighty and how that one relationship turned her world chaotic and put her very life at peril. At the time that Sheikh forged a relationship with God, she was at a crossroads in her life, not knowing which path to take. But thanks to this relationship, which strengthened via a string of dreams she had, the author found her heart, mind and soul being consumed in this quest and all her questions were answered. Indeed, in this riveting read readers, can find some of their own questions on God answered such as how to surrender completely to the Lord and what happens when you give up yourself to God. This book is regarded as a classic in Muslim Evangelism and in Christian literature.

Product description:

 • Paperback
 • Dimensions: length: 18.5cm, width: 12.3cm, spine: 1cm
 • 238 pages

     QUESTIONS & ANSWERS

     Have a Question?

     Be the first to ask a question about this.

     Ask a Question

     Customer Reviews

     Be the first to write a review
     0%
     (0)
     0%
     (0)
     0%
     (0)
     0%
     (0)
     0%
     (0)

     దినచర్య ప్రకాశిని - Dinacharya Prakshini - Prakashini routine Telugu

     Rs. 150.00 Rs. 200.00