-13%

ఆత్మ సంబంధమైన మనుష్యుడు : 2 భాగం - The Spiritual Man : Part 2

: In stock

Rs. 175.00 Rs. 200.00

రచయిత:  వాచ్మన్ నీ (Watchman Nee)

గ్రంథ పరిచయం:

‘ఆత్మ సంబంధమైన మనుష్యుడు’ అనే తన రచనలో ‘వాచ్మెన్ నీ’ ఒక వ్యక్తిలోని ప్రాణాత్మదేహాల సమ్మేళనాన్ని గురించి అద్భుతంగా వివరించాడు. శారీరక కోరికలు, శారీరక భావావేశాలు మరియు స్వయం స్వార్థంలాంటి శారీరక స్వభావాల నుండి ఒక వ్యక్తి ఎలా విడిపించబడగలడో ‘వాచ్మెన్ నీ’ అత్యద్భుతంగా వివరించాడు. ఒక వ్యక్తి క్రీస్తునందలి సంపూర్ణ రక్షణాను భవములోనికి ఎలా ప్రవేశించ గలడో ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది. ఒక విశ్వాసి ఆత్మీయ ప్రయాణంలో ఈ గ్రంథము ‘ఒక మంచి ‘సహకారి’ అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. మూడు భాగాలుగా లేక పుస్తకాలుగా ఈ గ్రంథము ముద్రించబడినది. ‘వాచ్మన్ నీ’ రచించిన ఇతర పుస్తకములు కూడా ప్రచురణకర్తవద్ద లభించును.

Synopsis:

The book aims at delivering people from the tyranny of self life with carnality and from the domination of the passions and lusts of the flesh. It attempts to lead us to the full salvation of Christ. It is not to be taken as a manual but as a guide to true spirituality.

Product description:

 • Paperback
 • Dimensions: length: 21.7cm, width: 14cm, spine: 1cm
 • 226 pages

   QUESTIONS & ANSWERS

   Have a Question?

   Be the first to ask a question about this.

   Ask a Question

   Customer Reviews

   Be the first to write a review
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)

   ఆత్మ సంబంధమైన మనుష్యుడు : 2 భాగం - The Spiritual Man : Part 2

   Rs. 175.00 Rs. 200.00