-25%

ఆత్మ యొక్క విడుదల - Release of the Spirit Telugu Christian Book

: In stock

Rs. 75.00 Rs. 100.00

రచయిత:  వాచ్మన్ నీ (Watchman Nee)

గ్రంథ పరిచయం:

‘ఆత్మ యొక్క విడుదల’ అనే రచన ‘వాచ్మెన్ నీ’ కలం నుండి జాలువారిన మరో అద్భుతమైన ఆత్మీయ మార్గదర్శిని, ఈ పుస్తకాన్ని చదివాక ప్రభువు పరిచర్యకు ఆటంకము ఇతరులు కాదనీ, తన శరీరమే అందుకు ఆటంకమనీ దేవుని సేవించే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తెలుసుకొంటారు. తన ఆంతర్య పురుషునికి తన బాహ్యపురుషునికి మధ్య జరిగే సంఘర్షణను ఒక నిజ విశ్వాసి నిరంతరం అనుభవిస్తుంటాడు. అవి రెండూ ఒకదానితో మరొకటి వ్యతిరేక దిశల్లో పయనించడాన్నీ, అనుక్షణం తన బాహ్యపురుషుడు తన అంతర్యపురుషుణ్ణి అణగద్రొక్కడానికి ప్రయత్నించడాన్నీ అతడు నిరంతరం గమనిస్తుంటాడు. మానవులందరిలో తిష్ఠవేసివున్న ‘యాకోబు స్వభావము’ అనే తీవ్రమైన సమస్యకు పరిష్కారం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. ప్రభువు జోక్యం చేసుకొని మన బాహ్యపురుషుణ్ణి అణచివేసి మన ఆంతర్యపురుషుణ్ణి బలపరిస్తే తప్ప, ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు. అలా జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనము ప్రభువును సరైన రీతిగా సేవిగలము.

Synopsis:

Anyone who serves God will discover sooner or later that the great hindrances he has in the Lord’s work is not others, but himself. He will discover that his outward man (soul) is not in harmony with his inward man spirit). Our only hope is that the Lord may blare a way out of us, breaking our outward man- breaking it to such a degree that the inward man may come out and be seen. This is precious! This is the way to serve the Lord.

Product description:

 • Paperback
 • Dimensions: length: 21.7cm, width: 14cm, spine: 0.5cm
 • 95 pages

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  ఆత్మ యొక్క విడుదల - Release of the Spirit Telugu Christian Book

  Rs. 75.00 Rs. 100.00