-0%

HOW JESUS DESIGNED HIS CHURCH (MALAYALAM) - യേശു തന്റെ പള്ളി രൂപകല്പന ചെയ്തതെങ്ങനെ (മലയാളം)

: In stock

Regular price Rs. 129.00

Can you imagine being a member of a local church where Jesus is actually the Leader with the Holy Spirit as His administrator, and where saints, each and every one, are priests to God, ministers to one another, and witnesses to the world?

In this study the Bible speaks freely for itself: describing a church of a truly divine design—one that employs all the grace, gifts, power and promises found in the New Covenant; a Church filling Christ's command to go into all the world nd make disciples of all nations...

യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഭരണകർത്താവായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിലെ അംഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ, അവിടെ വിശുദ്ധന്മാർ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരും പരസ്പരം ശുശ്രൂഷകരും ലോകത്തിന് സാക്ഷികളുമാണ്?

ഈ പഠനത്തിൽ ബൈബിൾ സ്വയം സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കുന്നു: ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവിക രൂപകല്പനയുള്ള ഒരു സഭയെ വിവരിക്കുന്നു-പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കൃപയും ദാനങ്ങളും ശക്തിയും വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു; ലോകമെമ്പാടും പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യരാക്കാനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പള്ളി...

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  HOW JESUS DESIGNED HIS CHURCH (MALAYALAM) - യേശു തന്റെ പള്ളി രൂപകല്പന ചെയ്തതെങ്ങനെ (മലയാളം)

  Regular price Rs. 129.00