-25%

ప్రార్థనా శక్తి (అనుదిన ప్రార్థనా దినచర్య పుస్తకం) - Prayer Power (Daily Prayer Book)

: Unavailable

Rs. 150.00 Rs. 200.00

పుస్తక పరిచయం: నీ ప్రార్ధనలకు ప్రేరణనిచ్చేది ఏది?

హృదయమును ప్రార్థనాశక్తితో నింపే ఈ పుస్తకంలోని లోతైన తలంపులు సృష్టికర్తయు నీ యజమానియునైన దేవాదిదేవునితో నీవు జరిపే సంభాషణలనూ నీ ఆలోచనలనూ ప్రభావితం చేస్తుండగా సర్వశక్తిమంతుని సహవాసంలోని సౌఖ్యపు లోతుల్ని కనుగొని ఆనందించు!

Product description:

 • Spiral Bound
 • length: 22.2cm, width: 14.5cm, spine: 1.5cm

         QUESTIONS & ANSWERS

         Have a Question?

         Be the first to ask a question about this.

         Ask a Question

         Customer Reviews

         Be the first to write a review
         0%
         (0)
         0%
         (0)
         0%
         (0)
         0%
         (0)
         0%
         (0)

         ప్రార్థనా శక్తి (అనుదిన ప్రార్థనా దినచర్య పుస్తకం) - Prayer Power (Daily Prayer Book)

         Rs. 150.00 Rs. 200.00