-20%

ప్రధానపాపికి చూపబడిన అపరిమితమైన కృప - Grace Abounding to the Chief of Sinners Telugu

: In stock

Rs. 120.00 Rs. 150.00

రచయిత: జాన్ బన్యన్ (John Bunyan)

గ్రంథ పరిచయం:

ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి సుపరిచిత రచయిత అయిన జాన్ బన్యన్ ఒక గొప్ప విశ్వాసవీరుడు. నాలుగు శతాబ్దాలుగా కోట్లాదిమంది పాఠకుల మనస్సులను తన రచనలతో రంజింపజేసిన జాన్ బన్యన్ యొక్క స్వీయ సాక్ష్యమే ‘ప్రధాన పాపికి చూపబడిన అపరిమితమైన కృప’ అనే ఈ పుస్తకం.,

బన్యన్ అంత సులభంగా క్రీస్తును తన స్వరక్షకునిగా అంగీకరించలేదు. అంగీకరించిన తరువాతకూడా అతని క్రైస్తవ జీవితం అంత సాఫీగా సాగలేదు. అతడు పదహారవ శతాబ్దంలో జీవించినప్పటికీ, ఈనాడు మనం ఎదుర్కొంటున్న అనేక శోధనలు మరియు పరీక్షలచే అతడు ఆనాడు ఎదుర్కొన్నాడు. మూర్ఖమైన బాల్యచేష్టలతోను, పనికిరాని చెడు తిరుగుళ్ళతోను తన గ్రామంలో నిర్లక్షంగా జీవిస్తున్న అతడు ఏ విధంగా క్రీస్తుకు నమ్మకమైన సాక్షిగా మార్పుచెందాడో, మారిన తరువాత తన రక్షణను గూర్చి సాతానుడు అనేకమైన సందేహాలను లేవనెత్తుతూ క్రూరమైన దాడులు చేసినప్పుడు దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనములద్వారా ఏ విధంగా అభయమిచ్చి కలతచెందిన తన హృదయాన్ని నిమ్మళపరచాడో పాఠకుల మనస్సులకు హత్తుకొనేలా బన్యన్ ఈ పుస్తకంలో వివరించాడు. ఈ పుస్తకం చదువుటద్వారా దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశం పొందేందుకు అతడు చేసిన వ్యక్తిగత పోరాటం నీ ఆత్మీయ యాత్రలో నీకు అమితమైన ధైర్యాన్నీ శక్తినీ ఇస్తుంది. ఎందుకనగా అతడు కనుగొన్న ‘కృప’ ప్రతి ఒక్కరికీ, చివరికి పాపులందరిలో ప్రధానుడైనవానికి కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Synopsis: How strongly can you hold on to your principles? How much are you willing to sacrifice for what you believe in?

The author, John Bunyan, was arrested because of his faith. And when given an ultimatum to stop preaching or face trial, he left his pregnant wife and four children and spent 12 years in prison, where he remained resolute and wrote this masterpiece.

This book is Bunyan’s spiritual autobiography, his pilgrimage from a profane life filled with cursing and blasphemy, to becoming one of the most prominent religious authors in English literature. It captures amazing moments of self-discovery, and narrates the agonizing turmoil of doubt. It chronicles every incident and every person that gradually brought him to faith and repentance, but not without a long struggle with guilt.

Product description:

 • Paperback
 • Dimensions: length: 22.2cm, width: 14.3cm, spine: 1.5cm
 • 198 pages

       QUESTIONS & ANSWERS

       Have a Question?

       Be the first to ask a question about this.

       Ask a Question

       Customer Reviews

       Based on 1 review
       100%
       (1)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       S
       SANDEPOGU PRATAP
       Praise the Lord

       నా గురించి నేను వేరే వాళ్ళు రాస్తే చదువుతున్నట్లు ఉంది

       ప్రధానపాపికి చూపబడిన అపరిమితమైన కృప - Grace Abounding to the Chief of Sinners Telugu

       Rs. 120.00 Rs. 150.00