-0%

క్రొత్త నిబంధన గ్రంధము మరియు కీర్తనలు, సామెతలు, ప్రసంగి: Large Size, Large Print - brown

: In stock

Regular price Rs. 600.00 Rs. 600.00

ISBN 31000200

Publisher: Telugu Bible Society

Description:

  • కంటికి ఇంపైన అతి పెద్ద అచ్చు
  • బైబిలు పేర్లకు అర్థములు
  • అంశ విభజన & మకుటములు
  • క్రొత్త నిబంధనలో ప్రస్తావించబడిన పాత నిబంధన రిఫరెన్సులు
  • ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన చిత్రకారుల గీచిన 32 ఆయిల్ పెయింటింగ్స్
  • అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ముద్రణ
  • 5 డిజైన్స్లో లభ్యము
  • న్యూ ఫాంట్

Dimensions: length: 30.7cm, width: 22cm, spine: 1.5cm

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

క్రొత్త నిబంధన గ్రంధము మరియు కీర్తనలు, సామెతలు, ప్రసంగి: Large Size, Large Print - brown

Regular price Rs. 600.00 Rs. 600.00