Sidebar

Hebron Songs



Rs. 280.00
Sale -28%

Seeyonu Keerthanalu (Songs of Zion) - Telugu Kraisthava Keerthanalu...

Regular price Rs. 280.00 Rs. 389.00
ముఖ్య ఉద్దేశం : ఈ డిజిటల్ సాంగ్ బుక్ సహాయంతో సంగీత వాయిద్యములు లేకున్నా లేదా సంగీత వాయిద్యములు వాయించు జ్ఞా నములేకున్నా చక్కగా తండ్రియైన దేవుని సంగీతముతో ఆరాధించులాగున టెక్నాలజీని అనుసంధానించడం జరిగినది. అంతే కాక ప్రభువు నందు ఎదుగుతున్నవారందరు రోజుకు ఒక పాటను నేర్చుకుంటూ క్రైస్తవ సంఘములలో పాడుతున్న అన్ని పాటలు...